Obchodní podmínky:

Podmínky spolupráce při výrobě a prodeji textilních pytlíčků dle zadání a objednávky kupujícího.

1/ Objednávky na zakázkovou výrobu je nutné podat v písemné podobě s uvedením, že jde o závaznou objednávku.

  • IČO (Identifikační číslo)
  • u právnické osoby obchodní jméno firmy
  • doručovací a fakturační adresu
  • jméno a příjmení objednávající osoby, kontaktní telefon a e-mail
  • přesný finální rozměr
  • typ materiálu
  • způsob balení
  • způsob odběru hotového výrobku
  • způsob platby

2/ Objednávka musí být písemně potvrzena. U zakázek nad 20.000,- Kč bez DPH bude sepsána kupní smlouva. 

3) Před započetím výroby a po odsouhlasení vzorku bude složena objednatelem záloha ve výši 50% celkové ceny zakázky, není-li v kupní smlouvě uvedeno jiné ujednání.

4/ Vzorování zakázky hradí kupující. Pokud není uvedeno jinak v kupní smlouvě.

5/  Kupující strana je odpovědná za kontrolu zboží ještě před započetím výroby. Kupující strana musí písemně souhlasit s náhledem sáčku, fotografií nebo zaslaným vzorkem před započetím realizace zakázky. 

Specifikace velikosti, kvalita a množství musí být zkontrolovány odběratelem ještě před započetím realizace zakázky.

Taktéž musí souhlasit s náhledem výšivky nebo potisku písemnou formou. Za dostačující se považuje i sms souhlas z telefonu kontaktní osoby.

5/ Začátek realizace výroby začíná dnem, ve kterém kupující provede objednávku, jsou dodány podklady k objednávce a je odsouhlasený návrh vzorku.

6/ Kalkulace jsou platné 1 měsíc od jejich vydání a jsou uváděny bez DPH. (jsme plátci DPH)

7/ Každá opakovaná objednávka musí být znovu naceněna. Doporučujeme v základní objednávce objednat výrobky v dostatečném množství, protože jakákoliv dodatečná objednávka menšího množství může být dražší. To se týče i potisku a vyšívání výrobků

8/ Změna množství oproti původní objednávce (doobjednávka) je vedena jako nová objednávka a může být fakturována zvlášť. 

9/ Změna termínu – zkrácení termínu – oproti původní objednávce je možné pouze po písemné dohodě a jeho schválením, zda je to vůbec možné. Prodávající ocení vzniklé náklady a informuje o nich kupujícího.

10/ Storno zakázky je možné pouze písemnou formou. Prodávající zakázku ve výrobě zastaví a ocení vzniklé náklady, informuje o nich kupujícího a kupující je povinen je uhradit – dle stavu zakázky ve výrobě – do výše 100 % sjednané ceny.

11/ Kupující je povinen při převzetí zakázky, zakázku řádně zkontrolovat. Zjistí-li kupující vadu na zakázce, je povinen zjištěnou vadu neprodleně oznámit prodávajícímu a podat reklamaci písemně.

12/ Neakceptujeme vratky na zakázkově vyráběné zboží, vyjma případů výrobních vad a uznaných reklamací.

13/ Při reklamaci je kupující povinen na svoje náklady vrátit reklamované zboží ve stavu, v jakém mu bylo dodáno, jinak výměna za náhradní zboží není možná. Pokud kupující ani po výzvě reklamované zboží nevrátí, nemůže být reklamace uznána.

Tyto Podmínky spolupráce jsou výňatkem Obchodních podmínek firmy Pytlíčky s.r.o.  a jsou účinné od 1.7.2019 

Ve všech ostatních případech platí Všeobecné obchodní podmínky firmy Pytlíčky s.r.o.

Postup při realizaci zakázky:

1/ Přijetí a potvrzení objednávky, oboje emailem

2/ Výroba předvýrobního vzorku – zdarma

3/ Odsouhlasení vzorku,
– dle fotografie, zasíláme přes WhatsApp, messenger nebo email, potvrzení emailem
– fyzicky – odešleme v obálce, potvrzení emailem

4/ Zahájení výroby zakázky

5/ Vystavení faktury, čekáme na platbu

6/ Expedice, GLS, doručení do 24h, informace o odeslání emailem