Obchodní podmínky

Podmínky spolupráce při výrobě a prodeji textilních pytlíčků dle zadání a objednávky kupujícího.

Objednávky přijímáme pouze v písemné formě (dopis nebo e-mail) a musí obsahovat všechny tyto náležitosti:

  • IČO (Identifikační číslo)
  • u právnické osoby obchodní jméno firmy
  • doručovací a fakturační adresu
  • jméno a příjmení objednávající osoby, kontaktní telefon a e-mail
  • přesný finální rozměr
  • typ materiálu
  • způsob balení
  • způsob odběru hotového výrobku
  • způsob platby

Objednávka musí být písemně potvrzena.

 

Vzorování zakázky hradí kupující.

 

Kalkulace jsou platné 3 měsíce od jejich vydání a jsou uváděny bez DPH. (jsme plátci DPH)

 

Termín realizace začíná dnem, ve kterém kupující provede objednávku, jsou dodány podklady k objednávce a je odsouhlasený návrh vzorku.

 

Změna množství oproti původní objednávce (doobjednávka) je vedena jako nová objednávka a může být fakturována zvlášť.

 

Změna termínu – zkrácení termínu – oproti původní objednávce je možné pouze po písemné dohodě a jeho schválením, zda je to vůbec možné. Prodávající ocení vzniklé náklady a informuje o nich kupujícího.

 

Storno zakázky je možné pouze písemnou formou. Prodávající zakázku ve výrobě zastaví a ocení vzniklé náklady, informuje o nich kupujícího a kupující je povinen je uhradit – dle stavu zakázky ve výrobě – do výše 100 % sjednané ceny.

 

Kupující je povinen při převzetí zakázky, zakázku řádně zkontrolovat. Zjistí-li kupující vadu na zakázce, je povinen zjištěnou vadu neprodleně oznámit prodávajícímu a podat reklamaci písemně.

 

Při reklamaci je kupující povinen na svoje náklady vrátit reklamované zboží ve stavu, v jakém mu bylo dodáno, jinak výměna za náhradní zboží není možná. Pokud kupující ani po výzvě reklamované zboží nevrátí, nemůže být reklamace uznána.

Tyto Podmínky spolupráce jsou výňatkem Obchodních podmínek firmy Pytlíčky s.r.o.  a jsou účinné od 1.9.2015

Comments are closed.